zonne-energie
 
Thermische zonneboilersystemen
Met zonne-energie kan je verschillende kanten op. Voor SunHeating Systems hebben wij in eerste instantie gekozen om met de zonne-energie warmwater te produceren voor sanitair en verwarmingsondersteuning. We spreken van thermische zonne-energie systemen omdat de de zonnestralen in de zonnecollector worden omgezet in thermische energie, warmte dus. Dit in tegenstelling tot photovoltaïsche (PV) zonnecellen die de zonnestralen omzetten in elektriciteit.
Energiebesparende investeringen via netbeheerder (facturen vanaf 2012)
Zonneboiler via aannemer
premie van 500 euro per vierkante meter nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren die voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt, met een maximum van 1500 euro per geplaatste installatie.